Johanne Elster Hanson (f. 1996) er en norsk journalist og kritiker bosatt i London. Hun er medredaktør i tidsskriftet Vagant.

Johanne Elster Hanson (b. 1996) is a Norwegian journalist and critic based in London. She is co-editor of the literary journal Vagant.